พาณิชย์เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่ พบอากาศร้อน ทำให้อายุไข่สั้นลง ราคาไข่ไก่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

1087

พาณิชย์เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่ พบอากาศร้อน ทำให้อายุไข่สั้นลง ราคาไข่ไก่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. สถานการณ์การผลิตและความต้องการไข่ไก่ของผู้บริโภค ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ แจ้งว่า เนื่องด้วยช่วงนี้มีสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงทำให้อายุของไข่ไก่สั้นลงและสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ ปริมาณไข่ไก่หน้าฟาร์มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดได้ช้าลง ส่งผลให้ไข่ไก่บางส่วนได้รับความเสียหาย และราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

2. สถานการณ์ราคาขายส่งยังคงทรงตัว แต่ราคาขายปลีกไข่ไก่ (เบอร์ 1-3) ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2.1 ราคาขายส่งทั่วไป
– ไข่คละ ราคา 2.40 บาท/ฟอง
– เบอร์ 0 ราคา 3.10 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 2.80 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.70 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.40 บาท/ฟอง
2.2 ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป
– เบอร์ 0 ราคา 3.17 – 3.50 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 2.57 – 3.03 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.27 – 2.90 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.07 – 2.63 บาท/ฟอง

Facebook Comments