Home ข่าวทั่วไทย 5 มิ.ย. นี้! คนพิการยังไม่รับ 1,000 บาท เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

5 มิ.ย. นี้! คนพิการยังไม่รับ 1,000 บาท เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-

5 มิ.ย. นี้! คนพิการยังไม่รับ 1,000 บาท เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงิน 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนกว่า 2 ล้านคน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้อง ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ผ่านช่องทางการรับเบี้ยความพิการ ดังนี้

📌 1.คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางได้โอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

📌2.คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.)

จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

📌3.คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

หากคนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และหากหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทันที

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!