เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อ!! ตรวจสอบรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง

171

เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อ!! ตรวจสอบรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง

ที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้มาตรวจสอบสิทธิรับเงิน 3,000 บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบ e-Social Welfare เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายกรณีปกติเป็นรายเดือน

ขอชี้แจงว่า ❌กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง❌

ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

Cr: กรมบัญชีกลาง