“ดีอีเอส” แจงข้อความสแปมชวนเล่นพนันที่พบในระบบ iOS ไม่เกี่ยวข้องกับ “ไทยชนะ”

1016

“ดีอีเอส” แจงข้อความสแปมชวนเล่นพนันที่พบในระบบ iOS ไม่เกี่ยวข้องกับ “ไทยชนะ” ประสานบริษัท แอปเปิล ให้เร่งแก้ไข

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ชี้แจงรายละเอียดการใช้งานแพลตฟอร์มที่เปิดให้ลงทะเบียน และ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าว คนไทยให้ความร่วมมือใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” กว่า 18.5 ล้านคน โดยมีจำนวนกิจการ/กิจกรรม ลงทะเบียนร้านค้า 133,694 ร้าน พร้อมกันนี้ยังมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ผ่านผู้ใช้โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ 125,773 คน รวมถึงจำนวนการใช้งานของระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์ มีทั้งหมดประมาณ 90 ล้านครั้ง  ซึ่งหลังการเปิดให้ใช้บริการ “ไทยชนะ” บนแอปพลิเคชันแล้ว ทำให้อัตราส่วนเช็คอินต่อเช็คเอาท์จากเดิมร้อยละ 56 เพิ่มเป็นร้อยละ 92 ด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวขอความร่วมมือร้านค้าในปั๊มน้ำมัน ทั้ง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร่วมลงทะเบียน “ไทยชนะ” หลังการผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 ทำให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนจะสามารถสแกน QR Code เก็บประวัติการเดินทาง ในทุกสถานที่ที่ใช้บริการ สะดวกต่อการสอบสวนโรค จะยิ่งทำให้ง่ายต่อการจำกัดกลุ่มเสี่ยงในการตรวจหาผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-19

โอกาสนี้  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ยืนยันกรณีประชาชนหลายคนที่ใช้โทรศัพท์ระบบไอโอเอส ได้รับข้อความสแปมทาง iMessage ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เนื่องจากข้อมูล “ไทยชนะ” ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมและกำกับอย่างปลอดภัยโดยกรมควบคุมโรค ซึ่งระบบ iMessage ต่างจากระบบ SMS เพราะไม่จำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถส่งข้อความได้ขณะนี้ได้ประสานไปยัง บริษัท แอปเปิล เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมแนะนำให้ประชาชนลบข้อความและรีพอร์ตข้อความไปทางยังบริษัท แอปเปิล  ด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้ความมั่นใจว่า แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” บนระบบแอนดรอยด์เก็บข้อมูลแค่การเช็คอิน/เช็คเอาท์ ในสถานที่ต่าง ๆ เท่านั้น ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวด้านอื่น สำหรับผู้ใช้บริการระบบไอโอเอส จะเร่งประสานเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้โดยเร็ว