blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยกองปราบปราม แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์

กองปราบปราม แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์

-

blank

กองปราบปราม แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์

กองปราบปรามขอแนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์ ที่กองปราบปรามได้จัดทำขึ้นชื่อเว็บไซต์ http://covid.csd.go.th/ โดยในเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยและทั่วโลกไว้ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา

ที่มา : กองบังคับการปราบปราม

แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด

 

blank

Must Read

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประชาชนนิยมซื้อของอุปโภคบริโภคทางออนไลน์กันมากขึ้น เพราะด้วยเป็นการประหยัดด้านเวลา และลดความเสี่ยงจากการเดินทาง  ออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 แต่การสั่งซื้อของแต่ละครั้งผู้ซื้อก็ต้องมั่นใจ   ถึงคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาหารแห้งออนไลน์จำพวกธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่าง ๆ ที่อาจเป็นสินค้าเก่าเก็บเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากกอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหาร เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ที่ก่อให้เกิดการเสียของอาหาร อาจมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม...
error: Alert: Content is protected !!