กองปราบปราม แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์

1251
แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด

กองปราบปราม แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์

กองปราบปรามขอแนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดผ่านทางเว็บไซต์ ที่กองปราบปรามได้จัดทำขึ้นชื่อเว็บไซต์ http://covid.csd.go.th/ โดยในเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยและทั่วโลกไว้ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา

ที่มา : กองบังคับการปราบปราม

แนะนำวิธีค้นหาประกาศ คำสั่งของแต่ละจังหวัดและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด