สวนกระแสโควิด!!  ไทยแชมป์ส่งออกทุเรียนอันดับ 1 ของโลก ผ่านมา 4 เดือนเพิ่มขึ้น 30%

433
สวนกระแสโควิด!!  ไทยแชมป์ส่งออกทุเรียนโลกอันดับ 1 ผ่านมา 4 เดือนเพิ่มขึ้น 30%

สวนกระแสโควิด!!  ไทยแชมป์ส่งออกทุเรียนอันดับ 1 ของโลก ผ่านมา 4 เดือนเพิ่มขึ้น 30%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยว่า สถิติการส่งออกทุเรียนสดของไทยในช่วง 4 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.)

การขยายตัวมีมูลค่า 788 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30% โดยเฉพาะตลาดจีน เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ยังมีการบริโภคสูง แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รองลงมาเป็นการส่งออกไปฮ่องกง อาเซียน ไต้หวัน และสหรัฐฯ

ไทยยังเป็นแชมป์ผู้ส่งออกทุเรียนอันดับที่ 1 ของโลก นำหน้าฮ่องกง และมาเลเซียหลายเท่าตัว

สำหรับปัจจัยที่ช่วยให้การส่งออกทุเรียนของไทยเติบโต ส่วนหนึ่งมาจากความตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ที่ช่วยขจัดอุปสรรคภาษีนำเข้าในประเทศคู่ค้า ทำให้ทุเรียนไทยมีโอกาสส่งออกและแข่งขันได้มากขึ้น