โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยอาชญากรรมลดลงในภาพรวมทั่วประเทศ หลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

308
อาชญากรรมลดลง หลังใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยอาชญากรรมลดลงในภาพรวมทั่วประเทศ หลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึง ภาพรวมของคดีอาชญากรรม หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า นับตั้งแต่มีการรับทราบถึงโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.เป็นต้นมา ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ จนมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มูลเหตุของการเกิดอาชญากรรมหลายๆ อย่าง เกิดจากสุราเป็นตัวต้นเหตุด้วยส่วนหนึ่ง แต่เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีการควบคุมการออกจากเคหสถาน การก่อเหตุอาชญากรรมลดลงเป็นลำดับ

ทั้งนี้หลังสถานการณ์โควิด จะมีการปรับรูปแบบการทำงาน ที่เรียกว่า นิว นอร์มอล ทั้งรูปแบบการให้บริการบนสถานีตำรวจ รวมทั้งการควบคุมอาชญากรรมต่าง ๆ  อีกทั้งจะมีการนำระบบต่าง ๆ มาไว้บนระบบออนโมบาย การออกตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง ตรวจสอบฐานข้อมูลอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันได้ และที่เห็นได้ชัดจะพบว่าตำรวจไม่สามารถทำงานได้เพียงลำพัง จะต้องมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการทำงานร่วมกัน และจากสถิติอาชญากรรม ทำให้ตำรวจได้เห็นอะไรบางอย่าง ที่จะต้องนำมาปรับในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต เนื่องจากรูปแบบของอาชญากรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์จำนวนตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นจะมีการนำเสนอตามช่องทางต่อไป

Cr. โฆษกรัฐบาล