blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อม จอแสดงภาพ และชุดอ่านผล แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อม จอแสดงภาพ และชุดอ่านผล แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อม จอแสดงภาพ และชุดอ่านผล แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมจอแสดงภาพและชุดอ่านผล ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์ และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ. นพ. กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน เพื่อส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S 108150834

blank

Must Read

ธารน้ำใจหลั่งไหล ช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ ทหาร มทบ.33 ร่วมกับพี่น้องชาวอมก๋อย นำพืชผลการเกษตรกว่า 10 ตัน พร้อมข้าวกล่องและสิ่งของ บริจาคชาวบ้าน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด

ธารน้ำใจหลังไหล ช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ ทหาร มทบ.33 ร่วมกับพี่น้องชาวอมก๋อย นำพืชผลการเกษตรกว่า 10 ตัน พร้อมข้าวกล่องและสิ่งของ บริจาคชาวบ้าน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พ.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งในวันนี้ทางกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ร่วมกับทางภาคประชาชนชาวอำเภออมก๋อย และชาวจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกันทำกิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติโควิด-19...
error: Alert: Content is protected !!