แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนที่สุด เพราะอาจส่งผลถึงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้

787
วิธีการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนที่สุด เพราะอาจส่งผลถึงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้

สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ซึ่งอาจมาพร้อมปัญหา เช่น ไฟตก ไฟกระชาก น้ำรั่วซึม ด้วยเหตุนี้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะอาจส่งผลถึงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ กระทรวงพลังงาน จึงมีวิธีการที่จะช่วยให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการชำรุดต้องซ่อมแซมทันที โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมาก เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไมโครเวฟ และเตาไฟฟ้า โดยปลั๊กเสียบต้องสมบูรณ์ไม่มีรอยไหม้หรือละลาย สายไฟไม่ขาด,กรอบ หรือ เสียงการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เช่น พัดลม ตู้เย็น ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมขัง

เลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมาย มอก. 2432-2555 อยู่บนบรรจุภัณฑ์ และบนผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบลักษณะภายนอกให้ดีเช่น รางปลั๊กต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ เต้ารับทุกเต้าต้องต่อสายดินจริง ที่สำคัญไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าคาไว้กับปลั๊กพ่วงนาน ๆ โดยไม่จำเป็น

ติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไหลลงดินทางสายดิน โดยไม่ผ่านร่างกายผู้สัมผัส ป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูด นอกจากนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดได้ง่ายหากไม่มีสายดิน

ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สำหรับวิธีการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ท่านสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน หมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านอยู่เสมอ ที่สำคัญควรพักการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงพลังงาน

ข้อมูล :   กระทรวงพลังงาน

วิธีการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

Facebook Comments