โรงพยาบาลสันกำแพง เตรียมกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ 1 มิ.ย. นี้

โรงพยาบาลสันกำแพง เตรียมกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ 1 มิ.ย. นี้ หลังจากเป็นโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จนปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องและไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มานานแล้ว

โรงพยาบาลสันกำแพง แจ้งประชาสัมพันธ์ จะกลับมาเปิดให้บริการตามเดิมทุกแผนกในวันที่ 1 มิถุนายน 2563(ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้บริการแล้วบางแผนก) พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ข้างเคียง มารับบริการได้ตามปกติตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป

โดยในการนี้ โรงพยาบาลสันกำแพงได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการ และ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยได้มีการสุ่มตรวจเช็คสุขภาพเจ้าหน้าว่ามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คนให้ผลเป็น “ลบ” เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถวางใจได้ในการมารับบริการ