blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอดแยกต้นเกว๋น ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ก้าวหน้ากว่าร้อยละ 37 คาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปี 2565

เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอดแยกต้นเกว๋น ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ก้าวหน้ากว่าร้อยละ 37 คาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปี 2565

-

เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอดแยกต้นเกว๋น ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ก้าวหน้ากว่าร้อยละ 37 คาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปี 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมือง สันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรที่หนาแน่นและติดขัดบนทางหลวงแผ่นดิน โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเมืองสันป่าตอง, หางดง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก สู่อำเภอและแหล่งท่องเที่ยวด้านทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการดังกล่าว โดยได้สั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองเชียงใหม่ ลดระยะทางในการเดินทาง ช่วยประหยัดเวลา ส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

98065725 3495467793803033 8555905935480979456 o

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีหลากหลายเทศกาลประจำปีมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นจังหวัดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ดีของประเทศไทย ปัจจุบันการคมนาคมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมต่อกับอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด เช่น อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 108 เป็นหลัก ส่วนใหญ่มีความกว้างขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมืองจะลดลงเหลือขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งด้านข้างมีชุมชนหนาแน่นไม่สามารถขยายช่องทางจราจรได้ ประกอบกับเส้นทางสายดังกล่าว เป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ปริมาณการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 108 มีความหนาแน่นมาก จึงจำเป็นต้องทำการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมือง สันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตเมืองสันป่าตอง, หางดง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว เพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ และประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นการเติมต่อโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 121 ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

100100901 3495467763803036 3276343062187474944 o

ลักษณะโครงการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง กรมชลประทาน ซึ่งทางลอดแต่ละด้านมีขนาด 2 ช่องจราจร และก่อสร้างทางแยกส่วนเชื่อมต่อทางหลวงชนบท ชม.3035, ทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269 พร้อมทางเท้า โดยก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน ขนาดด้านละ 2 ช่องจราจร ถนนส่วนเชื่อมต่อ ระยะทางรวม 0.708 กิโลเมตร ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ทางเท้า รวมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง (บริเวณจุดตัดทางแยก) ความยาว 16 เมตร พร้อมสัญญาณไฟจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำ และอำนวยความปลอดภัยทางลอด

ปัจจุบันมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 37 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างทางและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเสาเข็มเจาะ งานผนังพืด และงานระบบระบายน้ำ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 720 ล้านบาท

99158861 3495467473803065 1241890377753952256 ohangdongimg 492hangdongimg 493

blank

Must Read

รายงานด่วน!! 14 พ.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 10 ราย

รายงานด่วน!! 14 พ.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 10 ราย - รวมยอดสะสมระลอกใหม่ (เม.ย. - พ.ค. 64) จำนวน 3,970 ราย - รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 3,405 ราย - รักษาอยู่ใน รพ. 551 ราย -...
error: Alert: Content is protected !!