กองทุนการออมแห่งชาติ เผย ใบแจ้งยอดเงิน กอช. ออนไลน์ สามารถใช้ยื่นขอลดหย่อนภาษีได้

855
กอช. ออนไลน์

กองทุนการออมแห่งชาติ เผย ใบแจ้งยอดเงิน กอช. ออนไลน์ สามารถใช้ยื่นขอลดหย่อนภาษีได้

สมาชิก กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดออนไลน์ (Statement) ได้แล้วโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” และ เว็บไซต์ กอช. “https://eservice.nsf.or.th/” ที่เมนู E-statement ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ที่สำคัญใบแจ้งยอดเงินดังกล่าวสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ซึ่งสมาชิก กอช. สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ส่งเงินออมสะสมได้เต็มจำนวนโดยสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท

สมาชิก กอช. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนเงินออม 0 2049 9000 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

Cr. ไทยคู่ฟ้า

96420087 913800465752427 4199856026914127872 n
96521439 913800439085763 1244430142239932416 n