กระทรวงพลังงานเผย “เปิดแอร์พร้อมพัดลม” ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่า

กระทรวงพลังงานเผย “เปิดแอร์พร้อมพัดลม” ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่า

กระทรวงพลังงานเผย เปิดแอร์พร้อมพัดลม ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่า โดยการตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 27 องศาฯ  จะช่วยอุณหภูมิลงได้ประมาณ 2 องศา ขณะที่แอร์ก็ทำงานโดยการดูดเอาความร้อนภายในห้องออกไป เท่ากับว่าได้รับอุณหภูมิแอร์ 25 องศาโดยไม่ต้องลดอุณหภูมิแอร์ลง

อย่าลืมทำความสะอาดแผ่นกรองแอร์ทุกเดือน หากมีฝุ่นเกาะหนาก็ควรทำความสะอาดทันที ควรล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือน ส่วนพัดลมก็ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ฝุ่นเกาะที่ตะแกรงและใบพัด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าที่เห็นผลที่สุด  การหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน นอกจากจะช่วยชาติประหยัดไฟ ยังสบายใจเมื่อเห็นบิลค่าไฟด้วย

qKerTu.jpg