อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

13594

อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ (อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้บันทึกข้อมูลในระบบ CM-ชนะ https://cmsdm.net/COVIDH/cm_rule.php โดยผู้เดินทางจะได้รับ Link ใน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแสดงข้อมูลตามแบบ ชม.1 / ชม.2 พร้อมทั้ง QR Code เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านช่องทางเข้าจังหวัด(สามารถพิมพ์เอกสาร หรือ แสดง QR Code จากหน้าจอโทรศัพท์) จากนั้นเจ้าหน้าที่กดยืนยันการเข้าพื้นที่จากข้อมูลที่ได้จากการ Scan QR Code โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ต้องเข้าพักในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้ หรือ โรงแรมที่ผ่านประเมินและรับรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

2.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ป่วย โควิด-19 ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ตามประกาศ* หากมีบ้านพักหรือสถานที่ส่วนบุคคลในพื้นที่ ให้กักตนเองในที่พัก 14 วัน นับจากวันที่ออกจากจังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19 หากไม่มีที่พักในพื้นที่เชียงใหม่ ให้เข้าพักเข้าพักในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้ หรือ โรงแรมที่ผ่านประเมินและรับรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

3.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วย โควิด-19 ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ตามประกาศ* ไม่ต้องกักตนเองแต่ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพท์ที่โรงพยาบาลในทันที

*ตรวจสอบจังหวัดที่พบผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 ใน 28 วัน ของประเทศไทยได้ที่ https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/coronavirus_situation.php

99289010 154905592821205 1309647343728984064 o
infographic (eng) แนวทางผู้เดินทางเข้าจว.ชม