blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ครม.เห็นชอบ! เยียวยา 1,000 บาท 3 เดือน 'กลุ่มเปราะบาง' เด็ก-คนแก่-ผู้พิการ รวมกว่า 13 ล้านคน

ครม.เห็นชอบ! เยียวยา 1,000 บาท 3 เดือน ‘กลุ่มเปราะบาง’ เด็ก-คนแก่-ผู้พิการ รวมกว่า 13 ล้านคน

-

blank

ครม.เห็นชอบ! เยียวยา 1,000 บาท 3 เดือน ‘กลุ่มเปราะบาง’ เด็ก-คนแก่-ผู้พิการ รวมกว่า 13 ล้านคน

ครม.เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มเปราะปางที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 1)เด็กแรกเกิด – 6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน 2)ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน 3)ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน รวมกลุ่มเปราะบางทั้งหมดไม่เกิน 13,143,079 คน

โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษาคม – กรกฎาคม 2563

กรอบวงเงินไม่เกิน 39,429,237,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สำหรับการจ่ายเงินเยียวยางวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำมารวมจ่ายพร้อมกันกับงวดเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท และจ่ายงวดเดือนกรกฎาคม 2563 อีก 1,000 บาท

ทั้งนี้ ครม.มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง พิจารณาในรายละเอียดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด

blank

Must Read

‘บิ๊กตู่’ แถลงอัปเดตโควิด-ความสำเร็จของไทย เผยไทยมีวัคซีนโควิดใช้กลางปี 64

‘บิ๊กตู่’ แถลงอัปเดตโควิด-ความสำเร็จของไทย เผยไทยมีวัคซีนโควิดใช้กลางปี 64 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเรื่องโควิดและความสำเร็จของประเทศไทย โดยระบุว่า พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ วันนี้ ผมขออัพเดทให้ทุกท่านทราบถึงแนวทางที่ประเทศไทยของเรากำลังเดินไปข้างหน้า ในภาวะการณ์ที่เรายังจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำลายทั้งชีวิตและเศรษฐกิจของทั้งโลก ตอนนี้ โลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดมา ปัจจุบันนี้ แต่ละวัน หลายประเทศในยุโรปและที่อื่น ๆ มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และในสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตเกือบพันคนต่อวัน นับว่าเป็นวิกฤตที่ทำให้ประเทศต่าง...