กิจกรรมฟื้นฟูปลูกป่าในโครงการ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เริ่มต้นที่เชียงใหม่

1067

กิจกรรมฟื้นฟูปลูกป่าในโครงการ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เริ่มต้นที่เชียงใหม่

เก็บตกภาพกิจกรรมดีๆ ที่งาน Climate Festival @North ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของผู้นำเยาวชนนักอนุรักษ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ แห่งหมู่บ้านห้วยหินลาดใน นักคิด นักเขียนชื่อดัง ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ มณฑลทหารบก ที่ 33 โดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่ และบริษัทเอกชนผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการอย่าง บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด

ตลอดสัปดาห์นี้ ยังคงพบกับกิจกรรม CSR ปลูกป่า ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ได้ถึงวันที่ 30 พ.ค.นี้ ภายในงานจะได้พบกับหุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่กลางทุ่งนา พร้อมนิทรรศการความรู้เรื่องการปลูกป่า ภาวะโลกร้อน และความรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ ภายในงานมีให้บริการเจลล้าง มือ และมาตรฐานการป้องกันโควิด 19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย

#ClimateFestival #พลังเหนือธรรมชาติ #ปลูกต้นไม้เพื่อป่าที่ยั่งยืน #LowCarbonLifestyle #วิถีชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ #TripandTreat

11

04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29