รายงานข้อมูลชี้ สาเหตุหลักติดโควิด-19 ในไทย มาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยง ชี้ควรเลี่ยงไป รพ. โดยไม่จำเป็น

blank

รายงานข้อมูลชี้ สาเหตุหลักติดโควิด-19 ในไทย มาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยง ชี้ควรเลี่ยงไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ซึ่งได้มีการรายงาน จากข้อมูลรายงานการติดเชื้อในประเทศไทย พบว่าสาเหตุหลักของการติดเชื้อ มาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาคือ อาชีพเสี่ยง การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด เช่น สนามมวย สถานบันเทิง และการเดินทางไปในสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานที่แออัด คนอยู่มาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปที่โรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนที่ต้องมารอคิวรักษาทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่และสัมผัสเชื้อได้ จึงได้จัดบริการในรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การพบแพทย์ผ่านระบบวิดีโอ (Tele –medicine) การรับยาใกล้บ้าน การส่งยาทางไปรษณีย์ ในกลุ่มที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อ รวมถึงการจัดพื้นที่บริการ มีระบบคัดกรอง แยกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ที่รับการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์

ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น อาทิ การเยี่ยมไข้ผู้ป่วย การพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อหรือนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้ป่วย ไม่ควรนำ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวไปด้วย เนื่องจากกลุ่มนี้หากป่วยอาจมีอาการรุนแรงได้ และให้เคร่งครัดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการจับพื้นผิวที่มีคนสัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด เมื่อกลับบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ก่อนที่จะใกล้ชิดกับคนในครอบครัว