blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แจ้งดับไฟฟ้า! ตั้งแต่บริเวณแยกศูนย์ราชการฯ-แยกตลาดรวมโชค ฝั่งทิศเหนือ เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 27 พ.ค. นี้

แจ้งดับไฟฟ้า! ตั้งแต่บริเวณแยกศูนย์ราชการฯ-แยกตลาดรวมโชค ฝั่งทิศเหนือ เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 27 พ.ค. นี้

-

blank

แจ้งดับไฟฟ้า! ตั้งแต่บริเวณแยกศูนย์ราชการฯ-แยกตลาดรวมโชค ฝั่งทิศเหนือ เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 27 พ.ค. นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 2 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี บริเวณแยกศูนย์ราชการฯ-แยกตลาดรวมโชค ฝั่งทิศเหนือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 27 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องใช้งาน ขอให้ท่านตรวจสอบสวิสท์เมนไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด PEA เชียงใหม่ 2 จึงเรียนมาด้วยความปรารถนาดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

99248111 558805354806666 4174806828456083456 n
101197081 558805361473332 2075541996604227584 n

blank

Must Read

ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เชียงใหม่

24 พ.ย. 2563 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่...
error: Alert: Content is protected !!