แจ้งปิดการจราจร ‘แยกอุโบสถ’ โดยปรับเป็นรูปแบบวงเวียน เพื่อทำการปูผิวยางแอสฟัลต์ ในวันที่ 26-27 พ.ค. 63 นี้

blank

แจ้งปิดการจราจร ‘แยกอุโบสถ’ โดยปรับเป็นรูปแบบวงเวียน เพื่อทำการปูผิวยางแอสฟัลต์ ในวันที่ 26-27 พ.ค. 63 นี้

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แจ้งประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงพื้นผิวการจราจรของทางหลวงหมายเลข 121 (คันคลองชลประทาน) บริเวณแยกอุโบสถ ทล.121 ตัด ทช.3029 โดยในช่วงวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2563 จะทำการปูผิวยางแอสฟัลต์บริเวณทางแยก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรแยกอุโบสถในระหว่างทำการ โดยขอปรับเปลี่ยนการจราจรจากระบบสัญญาณไฟจราจร เป็นลักษณะวงเวียน

สำหรับทิศทางการเดินรถ ช่วงที่มีการปิดกั้นบริเวณเกาะกลางแยกอุโบสถได้กำหนดไว้ดังนี้

– รถที่มาจากสี่แยกราชพฤกษ์ ที่ต้องการจะเลี้ยวขวา เข้าถนนวงแหวนรอบ 2 (ไปทาง สี่แยกแม่เหียะ) จะถูกบังคับให้ตรงไป เพื่อไปกลับรถที่ จุดกลับรถศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ

– รถที่มาจาก ถนนวงแหวนรอบ 2(สี่แยกแม่เหียะ) ที่ต้องการจะเลี้ยวขวา ไปทางแยกเทศบาลสุเทพ จะถูกบังคับให้เลี้ยวซ้าย ไปกลับรถที่จุดกลับรถทางเข้าหมู่บ้านทูเก็ตเตอร์( จุดกลับรถหน้าตลาดสดแม่เหียะ ถูกปิดเช่นกัน)

– โดยจะเริ่มการปิดกั้นแยกอุโบสถ ประมาณเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ เพื่อวางแผน หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

qtTri0.jpg