เชียงใหม่จัดพิธีออกอินทขีล หลังจัดพิธีทำบุญสักการะประจำปีครบ 7 วัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวเชียงใหม่

666

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีออกอินทขีลหลังจัดพิธีทำบุญสักการะประจำปี ครบ 7 วัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทำบุญสักการะ ออกอินทขิล หลังจากได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ทำบุญเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ มาเป็นเวลาครบ 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องบ้านเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยอดีตกาลให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

98307207 646299975957696 2461663739812773888 o

สำหรับพิธีบูชาอินทขิล กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล จนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ซึ่งการจัดพิธีบูชาอินทขิลนี้นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และขอพรให้ชาวเชียงใหม่ อยู่ดีมีสุข รวมทั้งขอพรให้ พี่น้องเกษตรกร ผู้เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรให้มีข้าว ปลา อาหารอุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นซึ่งพิธีถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามความเชื่อของชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

98195366 646299962624364 7431787379209273344 o
98287844 646299899291037 2062294749800300544 o
99289295 646300245957669 8894942450439684096 o