Home ข่าวทั่วไทย ศบค.ไฟเขียว“โรงแรม”จับมือรพ.เปิด“สถานที่กักตัวทางเลือก” รองรับคนเดินทางจากต่างประเทศกลุ่มพร้อมจ่ายเอง เข้าอยู่ 14 วัน

ศบค.ไฟเขียว“โรงแรม”จับมือรพ.เปิด“สถานที่กักตัวทางเลือก” รองรับคนเดินทางจากต่างประเทศกลุ่มพร้อมจ่ายเอง เข้าอยู่ 14 วัน

-

ศบค.ไฟเขียว“โรงแรม”จับมือรพ.เปิด“สถานที่กักตัวทางเลือก” รองรับคนเดินทางจากต่างประเทศกลุ่มพร้อมจ่ายเอง เข้าอยู่ 14 วัน

หนึ่งในนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรควิด-19 ของไทย โดยเฉพาะผู้ทีเดินทางมาจากต่างประเทศ จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น รัฐจัดให้ในส่วนกลาง (State Quarantine) และท้องถิ่นจัดให้ (Local Quarantine)

ล่าสุด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยถึงสถานที่กักตัวทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและมีกำลังทรัพย์ที่จะเสียค่าใช้จ่ายเอง เพื่อเข้าพักกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นลักษณะของโรงแรมเอกชนร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีองค์ประกอบ 6 หมวด คือ

1.โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ

2.บุคลากร

3.วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ

4.ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน

6.โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจสอบและดูแลเรื่องระบบ และเมื่อครบ 14 วัน จะมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจสอบและออกใบรับรองแพทย์ ให้สามารถกลับไปทำงานได้

จากการทดลองทำมาระยะหนึ่งพบว่ามีคนนิยมใช้จำนวนมาก จึงจะขยายแนวทางนี้พัฒนาต่อไป ในกรณีที่สิ้นสุดการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีคนเดินทางเข้ามาประเทศไทย โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในต่างประเทศยังพุ่งสูงอยู่ จะให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีทางเลือกในการเข้าพักเพื่อกักตัวในโรงแรมที่ต้องการได้ โดยจ่ายเงินเอง ปัจจุบันมีโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมแล้ว จำนวน 5 แห่ง รวม 383 ห้อง

Cr. ไทยคู่ฟ้า

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!