มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำ 15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

534
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำ 15 ช่อง Youtube

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำ 15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

15 ช่อง Youtube สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย

DLTV 10 Channel (อ.1) https://www.youtube.com/channel/UClX_qrfxdY0pehFLQlDLhQg

DLTV 11 Channel (อ.2) https://www.youtube.com/channel/UCI0eiYlls9Y47aOU96xAemA

DLTV 12 Channel (อ.3) https://www.youtube.com/channel/UC7xIbvdpMxJb6wkG1qXe8rw

ระดับประถมศึกษา

DLTV 1 Channel (ป.1) https://www.youtube.com/channel/UCFBuPBMDcSicTP5GfxbFHpg

DLTV 2 Channel (ป.2) https://www.youtube.com/channel/UC2uYNskNpuDvqn33C057ISg

DLTV 3 Channel (ป.3) https://www.youtube.com/channel/UCezKs4-KYiIHKn5i1Nt-qOw

DLTV 4 Channel (ป.4) https://www.youtube.com/channel/UCd0-4UQpthShqV7OJBIz_NA

DLTV 5 Channel (ป.5) https://www.youtube.com/channel/UCTafxsRhuz3g7QWKTZmEojg

DLTV 6 Channel (ป.6) https://www.youtube.com/channel/UCJzyKNJbubOHGR_WwywJepA

ระดับมัธยมศึกษา

DLTV 7 Channel (ม.1) https://www.youtube.com/channel/UCSod_rJdoR9IRZijeDBFlWA

DLTV 8 Channel (ม.2) https://www.youtube.com/channel/UCg99AE0UUshijHwyVV9_KLw

DLTV 9 Channel (ม.3) https://www.youtube.com/channel/UCb4UVRPxydOnmVdzbwSiQjg

DLTV 13 Channel (ม.4) https://www.youtube.com/channel/UCxyumuJsybBxnbq9sZ7BJjw

DLTV 14 Channel (ม.5) https://www.youtube.com/channel/UCe74eAyX2qI0xrvenVdvfvg

DLTV 15 Channel (ม.6) https://www.youtube.com/channel/UC_29UJBfe9_Z2tXvX7jxIfg

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://www.dltv.ac.th/

______________________________

ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ม.ปลาย)

โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ >> ศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. ศธ.

เว็บไซต์ : http://covid19.innoobec.com/

Facebook Pages : https://web.facebook.com/obecfightcovid19

โทร : 02 288 5704 และ 02 628 5099

Cr. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments