ศบค.เผย เส้นทางก่อนจะผ่อนคลายระยะที่ 3 ต้องผ่านอะไรบ้าง คาดใช้ 1 มิ.ย. 63

114

ศบค.เผย เส้นทางก่อนจะผ่อนคลายระยะที่ 3 ต้องผ่านอะไรบ้าง คาดใช้ 1 มิ.ย. 63

เส้นทางก่อนจะผ่อนคลายระยะที่ 3 ต้องผ่านอะไรบ้าง

✅ 23-24 พ.ค. 63 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

✅ 25-26 พ.ค. 63 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

✅ 27 พ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

✅ 29 พ.ค. 63 ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

🏆 🏆 มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. มาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์