โฆษก ศบค. เผยแผนผ่อนปรนระยะที่ 3 ก่อนมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 63 นี้

โฆษก ศบค. เผยแผนผ่อนปรนระยะที่ 3 ก่อนีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 63 นี้ ยังไม่สรุปมีกิจกรรมหรือกิจการใดบ้างที่ได้รับผ่อนปรน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า การจัดทำมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

ขั้นตอนที่  1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 25-26 พ.ค. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ

ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 27 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ

ขั้นตอนที่ 5 มาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องของกิจกรรมและกิจการใดบ้างที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 นั้น ทาง โฆษก ศบค. ได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุว่า กิจการ -กิจกรรม ไหนที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 นี้ โดยให้ติดตามรอการประชุม ศบค. อีกครั้ง

qfR5tS.jpg