รฟท. เปิดให้บริการขบวนรถโดยสารพิเศษ ‘สายเหนือ-อีสาน’ ชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงโควิด-19

1769
blank

รฟท. ให้บริการขบวนรถโดยสารพิเศษชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้ขบวนรถโดยสารพิเศษในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีดอนเมือง ขบวนละ 1 นาที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จำเป็นของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้นไป ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้

  1. สายเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9051 กรุงเทพ – เชียงใหม่ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 17 น. ออกจากสถานี เวลา 06.18 น.
  2. สายเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9052 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 43 น. ออกจากสถานี เวลา 17.44 น.
  3. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9071 กรุงเทพ – อุบลราชธานี ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 33 น. ออกจากสถานี เวลา 06.34 น.
  4. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี – กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 14 น. ออกจากสถานี เวลา 14.15 น.
  5. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9075 กรุงเทพ – หนองคาย ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 24 น. ออกจากสถานี เวลา 07.25 น.
  6. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9076 หนองคาย – กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 58 น. ออกจากสถานี เวลา 15.59 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รฟท. ให้บริการขบวนรถโดยสารพิเศษชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน