ไทยยืน 1 ในอาเซียน ครองแชมป์ใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

291
ไทยยืน 1 ในอาเซียน ครองแชมป์ใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ไทยยืน 1 ในอาเซียน ครองแชมป์ใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวดี…ที่ต้องชื่นชม ที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทยทุกคน เมื่อบริษัท YouGov ซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลและการวิจัยตลาดระดับโลก จากประเทศอังกฤษ เปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน ใน 6 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย โดยสำรวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12,999  ราย ระหว่างวันที่ 30 มี.ค – 27 เม.ย. 63

ซึ่งผลสำรวจพบว่า คนไทยมีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงที่สุดในอาเซียน คือ มีคนไทยถึงร้อยละ 95 ที่ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปที่สาธารณะ  และใส่บ่อยที่สุดในรอบ 7 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือร้อยละ 89 มากกว่าอีก 5 ประเทศที่มีการสำรวจ ทำให้ไทยเป็นแชมป์ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือในอาเซียน

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เราทุกคนจะต้องไม่ประมาท และการ์ดอย่าตกกันด้วยนะครับ

Cr. ไทยคู่ฟ้า