เมญ่าฯ ผนึกกำลังร่วมปลูกป่า สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่าดอยสุเทพ

430
เมญ่าฯ ผนึกกำลังร่วมปลูกป่า สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่าดอยสุเทพ

เมญ่าฯ ผนึกกำลังร่วมปลูกป่า สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่าดอยสุเทพ

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดยคุณภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และพนักงาน เป็นตัวแทนภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ ห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมเนื้อที่รวม 210 ไร่ โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย โดยบรรยากาศในภาพรวม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ต่างตระหนักถึงการสูญเสียและเห็นคุณค่าประโยชน์ของป่าไม้จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเป็นวงกว้างที่ผ่านมา

21563 200521 0076
21563 200521 0092
21563 200521 0118
21563 200521 0121