กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน แรงงานต่างชาติ ทำได้แต่มีเงื่อนไข  รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

107

กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน แรงงานต่างชาติ ทำได้แต่มีเงื่อนไข  รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างชาติทำ รวม 40 อาชีพ แบ่งเป็นห้ามทำเด็ดขาด 27 งาน ทำได้แต่มีเงื่อนไข 13 งาน แยกเป็น 4 บัญชี  โดยงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน ตามบัญชีที่ 4 นั้น แรงงานต่างชาติทำได้แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นงานที่มีนายจ้างและเป็นแรงงานที่ไทยได้ทำ MOU ด้วย 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)  ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน

หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษหนัก คือ คนต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อ 1 คนที่จ้างทำงาน  ถ้าทำผิดซ้ำอีก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือทางไลน์ @service_workpermit

cr. กระทรวงแรงงาน

97525827 262349481791890 344807821428129792 n
97768280 262349645125207 8620601457357357056 n
97797946 262349505125221 4879975552913506304 n
98109478 262349595125212 2301767776739524608 n
98377401 262349565125215 65512841267904512 n