รัฐบาลขอบคุณข้อแนะนำจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนืออย่างยั่งยืน

951

รัฐบาลขอบคุณข้อแนะนำจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนืออย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้เปิดเผย่วา ตามที่สภาลมหายใจเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ถึงคณะรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง 15 ปี มลพิษอากาศฝุ่นละอองภาคเหนือ ปี 2564 ต้องมีความก้าวหน้าที่จับต้องได้นั้น รัฐบาลขอขอบคุณสภาลมหายใจเชียงใหม่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและติดตามความก้าวหน้าของการแก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่นละอองภาคเหนือ และคอยสอดส่องการแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และเพื่อสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

รัฐบาลมีความพยายามมาตลอดในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนือ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหา มลพิษอากาศฝุ่นละอองและฝุ่นควันภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหาดังกล่าว

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนือเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อกระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาผลกระทบของระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกต้นไม้และรับฟังการถอดบทเรียนปฏิบัติการแก้ปัญหาสถานการณ์ไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเข้าไปรับฟังการแก้ปัญหาที่ผ่านมา พร้อมร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการในอนาคต รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอทุกด้าน จากทุกภาคส่วน ที่จะช่วยให้การแก้ปัญหามลพิษอากาศฝุ่นละอองและฝุ่นควันภาคเหนือให้เบาบางลงและหมดสิ้นไปในที่สุด แต่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้มงวดและสั่งการให้เร่งดำเนินการมาตลอด

รัฐบาลตระหนักเสมอว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จะดำเนินการเฉพาะระดับจังหวัดหรือระดับภาคอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ ในส่วนของรัฐบาลได้มีการลงพื้นที่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหามาตลอด รัฐบาลยังเชื่อว่ามีการบูรณาการการทำงานในระดับหนึ่ง และเชื่อว่าถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงกัน และคอยตรวจสอบดูแลการทำเผาป่าทำลาย ที่เป็นต้นเหตุของฝุ่นละออง จะทำให้ปัญหามลพิษอากาศคลี่คลายในที่สุด

q44tx0.jpg