Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ โฆศก ศบค. แจงคลายล็อก 'ผับ-บาร์' มีโอกาสเปิดได้ในอนาคต หากยอดผู้ป่วยไม่พุ่ง แนะปรับร้านตามหลักการชีวิตวิถีใหม่

โฆศก ศบค. แจงคลายล็อก ‘ผับ-บาร์’ มีโอกาสเปิดได้ในอนาคต หากยอดผู้ป่วยไม่พุ่ง แนะปรับร้านตามหลักการชีวิตวิถีใหม่

-

โฆศก ศบค. แจงคลายล็อก ‘ผับ-บาร์’ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 4 มีโอกาสเปิดได้ในอนาคต หากยอดผู้ป่วยไม่พุ่ง แนะปรับร้านตามหลักการชีวิตวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน

qYJf9S.jpg

โดย โฆษก ศบค. ชี้แจงความเป็นไปได้ในการเปิดธุรกิจ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 4 ในอนาคตว่า กลุ่มสีแดงเป็นกลุ่มกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลเศรษฐกิจและสังคมในเกณฑ์ปานกลาง มีโอกาสที่จะเปิดได้ในอนาคต หากได้รับความร่วมมือ ดูแล ควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ แต่ต้องอยู่ในหลักการของชีวิตวิถีใหม่ ดังนั้นเจ้าของกิจการสามารถมีแนวคิดในการออกแบบร้านหรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขมีความมั่นใจว่า การเปิดกิจกรรมเหล่านี้จะไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือการแพร่เชื้อได้ เพื่อเตรียมความพร้อม รอวันกลับมาเปิดกิจการได้ดังเดิม

Must Read

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย “น้ำปู” กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย "น้ำปู" กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก        จากกรณีที่ทางศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33  หรือ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด ใน 6 จังหวัด  โดยตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของการตกค้างพาราควอตเป็นจำนวน 0.04275 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นั้น -ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบสารพาราควอตในน้ำปู 33% จาก 24 ตัวอย่างใน 6 จังหวัดภาคเหนือ       ล่าสุดทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย...
error: Alert: Content is protected !!