โฆศก ศบค. แจงคลายล็อก ‘ผับ-บาร์’ มีโอกาสเปิดได้ในอนาคต หากยอดผู้ป่วยไม่พุ่ง แนะปรับร้านตามหลักการชีวิตวิถีใหม่

6029

โฆศก ศบค. แจงคลายล็อก ‘ผับ-บาร์’ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 4 มีโอกาสเปิดได้ในอนาคต หากยอดผู้ป่วยไม่พุ่ง แนะปรับร้านตามหลักการชีวิตวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน

qYJf9S.jpg

โดย โฆษก ศบค. ชี้แจงความเป็นไปได้ในการเปิดธุรกิจ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 4 ในอนาคตว่า กลุ่มสีแดงเป็นกลุ่มกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลเศรษฐกิจและสังคมในเกณฑ์ปานกลาง มีโอกาสที่จะเปิดได้ในอนาคต หากได้รับความร่วมมือ ดูแล ควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ แต่ต้องอยู่ในหลักการของชีวิตวิถีใหม่ ดังนั้นเจ้าของกิจการสามารถมีแนวคิดในการออกแบบร้านหรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขมีความมั่นใจว่า การเปิดกิจกรรมเหล่านี้จะไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือการแพร่เชื้อได้ เพื่อเตรียมความพร้อม รอวันกลับมาเปิดกิจการได้ดังเดิม