โฆษก ศบค. ยืนยันแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

โฆษก ศบค. ยืนยันแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เชิญชวนผู้ให้บริการกิจการและผู้ค้าแผงลอย ร่วมลงทะเบียน เพื่อได้มีระบบเดียวในการดูแลและง่ายต่อการติดตามโรค

     วันที่ 19 พ.ค. 63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้ยืนยันว่า การทำแพลตฟอร์มไทยชนะได้มีการศึกษาอย่างละเอียดจากหลายทิศทาง ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดูแลโดยมีเจตนาเพื่อการควบคุมโรคอย่างเดียว ใช้เพียงแค่โทรศัพท์เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้เท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 60 วัน หากไม่เกิดการติดเชื้อ ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกลบออกไป ไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ  จึงอยากเชิญชวนร้านค้า สถานประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในห้าง กลุ่มธุรกิจ กลุ่มผู้ให้บริการกิจการหรือดูแลกิจกรรมที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวและกลุ่มสีขาว ทั้งที่ได้สั่งเปิดไปแล้วหรือแผงลอยอื่น ๆ ให้เข้ามาลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะทั้งหมด เพื่อที่จะได้มีระบบเดียวในการดูแลและง่ายต่อการติดตามโรค