blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้พาณิชย์เชียงใหม่ แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านผลิตผลทางการเกษตร ช่วงโควิด-19

พาณิชย์เชียงใหม่ แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านผลิตผลทางการเกษตร ช่วงโควิด-19

-

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมสนับสนุนเกษตรกรให้ดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งผลผลิตถึงผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้ตามปกติ ส่งผลให้ราคาสินค้าอ่อนตัว โดยผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ ได้แก่ ลิ้นจี่ และมะม่วง ซึ่งผลผลิตในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยกระจายผลผลิตลิ้นจี่ไปยังจังหวัดปลายทางต่างๆ แล้ว ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น นอกจากนี้ได้มีการประสานกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในการซื้อสินค้าจากเกษตรกร หรือจัดสถานที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเกษตรกรที่สนใจนำสินค้าทางการเกษตรร่วมจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อซื้อผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะมีการประสานมายังพาณิชย์เชียงใหม่เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงต่อไป

98183931 642709482983412 3650704892881797120 n

สำหรับผลผลิตมะม่วง พบว่าปีนี้มีผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนที่จะต้องส่งออกไปยังต่างประเทศยังสามารถส่งออกได้ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดผ่อนคลายลง ส่วนมะม่วงที่จำหน่ายในประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงส่งจำหน่ายไปยังผู้ประกอบการต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป 1.50 บาท ต่อกิโลกรัม และในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 นี้ จะได้จัดตลาดนัดสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

99130324 642709599650067 430627615963873280 n

สำหรับข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชน เรื่องคุณภาพสินค้าจากการปิดห้างสรรพสินค้าเป็นเวลานาน ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่าได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการนำสินค้าที่หมดอายุออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้หากผู้บริโภคพบเห็นมีการนำสินค้าหมดอายุหรือเสื่อมสภาพออกมาจำหน่าย สามารถแจ้งดำเนินคดีกับทางห้างสรรพสินค้าได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการแจ้งร้องทุกข์ของประชาชนแต่อย่างใด

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!