นายกฯ ย้ำเรียนออนไลน์แค่ช่วงโควิด แก้ปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม

นายกฯ ย้ำเรียนออนไลน์แค่ช่วงโควิด แก้ปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ว่าเป็นการแก้ปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม เมื่อสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นก็จะกลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกติ ส่วนปัญหาต่างๆ ทั้งการเข้าไม่ถึงระบบ ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ ภาระการดูแลของผู้ปกครอง และความรับผิดชอบของผู้เรียนที่จะต้องมีวินัยติดตามการเรียนด้วยตนเองนั้น รัฐบาลจะนำมาพิจารณาและแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเบื้องต้นจะมุ่งไปที่การลดเวลาเรียนในห้องเรียน ความพร้อมของผู้ปกครอง รวมทั้งการลดภาระการส่งเด็กไปโรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานด้านการศึกษาเร่งทำชี้แจง ทำความเข้าใจต่อข้อกังวลของประชาชน และผู้ปกครอง ซึ่งต้องขอความร่วมมือช่วยกันผ่านช่วงนี้ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ยุติลง

qSdn8n.jpg