ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ชื่นชม “บุญถาวร เชียงใหม่” ในมาตราการป้องกันโควิด-19

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจความและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 ที่บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยขอบคุณและชื่นชมทางบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ที่มีมาตรการป้องการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 ได้อย่างดี

โดยลูกค้าสามารถเชื่อมั่น มั่นใจในการช้อปสินค้า ด้วยความห่วงใย ใส่ใจเรื่องความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจได้ทุกการช้อป

โดยมีมาตรการเข้มงวดดังนี้ 👇🏻
✔️เข้มงวดการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ/สวมหน้ากากอนามัย
✔️รักษาระยะห่างแบบปลอดภัย ด้วย
Counter Shield
✔️Social Distancing เพิ่มระยะห่างทุกจุด
✔️ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด ราวบันไดเลื่อน , ลิฟต์ , ห้องน้ำ , จุดที่นั่งของลูกค้า ฯลฯ
✔️ พนักงานขนส่งสินค้าดูแลเรื่องความสะอาดของรถขนส่งสินค้า รวมถึงดูแลความสะอาดตนเอง