Home ข่าวทั่วไทย ประกันสังคม เปิดให้ลูกจ้างที่ไม่ได้เงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19 สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 18 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป

ประกันสังคม เปิดให้ลูกจ้างที่ไม่ได้เงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19 สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 18 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป

-

ประกันสังคม เปิดให้ลูกจ้างที่ไม่ได้เงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19 สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 18 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63  ว่าการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ล่าสุดได้จ่ายไปแล้วกว่า 7 แสนราย ที่เหลือประมาณ 2 แสน ราย จะทำการจ่ายให้จบในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ส่วนทางด้านคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ยื่นขอ ก.แรงงาน จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 18 พ.ค. ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง คาดว่าจะมีประมาณ 1 แสนคนที่ข้อมูลยังไม่ครบ เพราะนายจ้างยังไม่รับรองการหยุดงาน

สำหรับรายงานล่าสุดวันนี้(18 พ.ค. 63) มีผู้ยื่นขอใช่สิทธิว่างงานแล้วกว่า 1,135,429 ราย จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วรวม 984,005 ราย รวมเป็นเงินกว่า 5,316.066 ล้านบาท

q75aVN.jpg

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!