สามารถเข้าตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

1452
ตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

สามารถเข้าตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับสถานะ“มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรก (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)” จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

สามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่ ระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://savefarmer.oae.go.th/

จากนั้นดำเนินการยืนยันบัญชีที่จะใช้รับเงิน ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร https://agri.baac.or.th/

ขั้นตอนต่อไป ให้ทำการตรวจสอบ สถานะผลการโอนเงิน จาก https://agri.baac.or.th/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ผู้ที่จะได้รับการโอนเงิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเยียวยาอื่นๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม เป็นต้น)

สำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลหลังจากวันที่ 30 เม.ย.2563 ให้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร หลังจากวันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป จากเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถเดินทางไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ได้ ภายในวันนี้ (15 พ.ค. 2563) โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และภาพถ่ายหลักฐานการเลี้ยงสัตว์

ที่มา : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์