Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจประเมินและเยี่ยมชม ‘เซ็นทรัลแอร์พอร์ต’ ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด

เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจประเมินและเยี่ยมชม ‘เซ็นทรัลแอร์พอร์ต’ ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด

-

เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจประเมินและเยี่ยมชม ‘เซ็นทรัลแอร์พอร์ต’ ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด

เทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดย นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, พ.ต.อ.รณชัย​ รอดลอย​ ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และป้องกันและควบคุมโรค ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินติดตามมาตรการการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้การต้อนรับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ บริเวณโซนท็อปส์ มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ และร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้เดินหน้าตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ของบมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก และส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมตาม ‘New Normal’ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” โดยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเต็มที่และต่อเนื่องในการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ รณรงค์การทำ Social Distancing ที่จะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

1589782878845
1589782883117
1589782883204
1589782883278
1589782883372
1589782883382
1589782883391
1589782883400
1589782883452

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!