สวัสดีฤดูฝน! อุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ “ฤดูฝน” อย่างเป็นทางการ 18 พ.ค. 63 นี้

สวัสดีฤดูฝน! อุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ “ฤดูฝน” อย่างเป็นทางการ 18 พ.ค. 63 นี้ เป็นต้นไป

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม ตามเกณฑ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามัน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยปีนี้ฝนตกดีกว่าปีที่แล้ว ระยะแรกมีปริมาณกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ฝนจะเพิ่มในปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ให้ระวังฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ส่วนในช่วงสิงหาคม-กันยายน มีฝนชุกหนาแน่นตกหนักมากที่สุด และมีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน 1-2 ลูก ส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงกลางเดือน ม.ค.2564