Home ข่าวทั่วไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบ "แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก" ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบ “แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก” ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

-

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบ “แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก” ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบแมลงวันดูดเลือด (Haematobosca aberrans sp. nov.) ชนิดใหม่ของโลก แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ถูกค้นพบใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ Muscidae วงศ์ย่อย Stomoxyinae ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนชนิดของแมลงวันดูดเลือดในวงศ์ย่อยนี้ 11 ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่ใช้แยกจากแมลงวันดูดเลือดสกุลเดียวกันคือ ตัวเต็มวัยบริเวณอก ส่วน Katepisternum จะพบเส้นขนเพียง 1 เส้น (0+1) เท่านั้น

แมลงวันดูดเลือดจัดเป็นปรสิตภายนอก ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์โดยตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลือดสัตว์เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ ธนศักดิ์ ช่างบรรจง ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์, Dr. Adrian C Pont Oxford University Museum of Natural History สหราชอาณาจักร และ Prof. Gerard Duvallet Université Paul-Valéry ประเทศฝรั่งเศส
q0ZSwu.jpg

Must Read

มหาดไทย ขยายเวลาทำบัตรประชาชนใหม่-เปลี่ยนบัตร ได้ถึง 30 เม.ย. 64 จากเดิมต้องทำใน 60 วัน เหตุโควิด-19 ระบาด

มหาดไทย ขยายเวลาทำบัตรประชาชนใหม่-เปลี่ยนบัตร ได้ถึง 30 เม.ย. 64 จากเดิมต้องทำใน 60 วัน เหตุโควิด-19 ระบาด เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ซึ่งสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคฯ...
error: Alert: Content is protected !!