Home ข่าวทั่วไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบ "แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก" ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบ “แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก” ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

-

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบ “แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก” ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบแมลงวันดูดเลือด (Haematobosca aberrans sp. nov.) ชนิดใหม่ของโลก แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ถูกค้นพบใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ Muscidae วงศ์ย่อย Stomoxyinae ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนชนิดของแมลงวันดูดเลือดในวงศ์ย่อยนี้ 11 ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่ใช้แยกจากแมลงวันดูดเลือดสกุลเดียวกันคือ ตัวเต็มวัยบริเวณอก ส่วน Katepisternum จะพบเส้นขนเพียง 1 เส้น (0+1) เท่านั้น

แมลงวันดูดเลือดจัดเป็นปรสิตภายนอก ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์โดยตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลือดสัตว์เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ ธนศักดิ์ ช่างบรรจง ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์, Dr. Adrian C Pont Oxford University Museum of Natural History สหราชอาณาจักร และ Prof. Gerard Duvallet Université Paul-Valéry ประเทศฝรั่งเศส
q0ZSwu.jpg

Must Read

อุตุฯ เตือนฉบับสุดท้าย! “โมลาเบ” อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แต่ไทยตอนบนยังมีฝนช่วง 29-30 ต.ค. นี้

อุตุฯ เตือนฉบับสุดท้าย! "โมลาเบ" อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แต่ไทยตอนบนยังมีฝนช่วง 29-30 ต.ค. นี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง "หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โมลาเบล” (พายุระดับ 2) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)" ฉบับที่ 12...
error: Alert: Content is protected !!