อำเภอสันทราย จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า

444
อำเภอสันทราย จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า

อำเภอสันทราย จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เปิดเผยว่า ด้วยในห้วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์พายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน ความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะ เสาไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าในความรับผิดชอบของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย ซึ่งจากสาเหตุของความเสียหายประการหนึ่งพบว่าต้นไม้ใหญ่

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกอยู่บริเวณสองข้างแนวถนน และต้นไม้ที่ปลูกบริเวณใกล้เคียงเสาไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าในที่ดินอยู่อาศัยของประชาชน ได้ถูกพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พัดหักโค่นเสียหาย รวมถึงป้ายโฆษณาต่าง ๆ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

และเพื่อเป็นการป้องกันและระวังความเสียหายจากพายุฤดูร้อนดังกล่าว อำเภอสันทรายจึงได้ร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำภอสันทราย กำหนดให้มีกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยลดความสูญเสียด้านชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน รวมถึงความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะเสาไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ

จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ประชาชนพิจารณาตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ที่ปลูกในที่ดินอยู่อาศัยของตน โดยเฉพาะจุดที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้า โดยขอรับการสนับสนุนการจัดเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือการจัดการโดยผู้รับจ้างภาคเอกชน หรือประการอื่นตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขอให้แจ้งประสานสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5349-2008, 0-5349-1623 หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน กฟภ. 1129 PEA Call Center เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
97966061 640586633195697 7207530107139784704 n
98097125 640586613195699 5110251435669323776 n
97095633 640586576529036 5583470644579794944 n
97870837 640586559862371 5018153571472900096 n
97913843 640586649862362 5696691845132713984 n
97990785 640586539862373 700114119180681216 n
Facebook Comments