Home ข่าวทั่วไทย สธ. เตรียมให้เปิดบริการคลินิกทันตกรรมในรพ. กรณีฉุกเฉิน/ นัดรักษาต่อเนื่อง

สธ. เตรียมให้เปิดบริการคลินิกทันตกรรมในรพ. กรณีฉุกเฉิน/ นัดรักษาต่อเนื่อง

-

สธ. เตรียมให้เปิดบริการคลินิกทันตกรรมในรพ. กรณีฉุกเฉิน/ นัดรักษาต่อเนื่อง

ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดให้บริการทันตกรรมเพิ่มจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน เนื่องจากการรักษาทางทันตกรรมส่วนใหญ่ มีการทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจาย อาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Air Borne) ไปสู่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้ โดยจะเปิดให้บริการกับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่อง หรือจำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขอุปกรณ์การรักษาที่ใส่ในช่องปาก ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์และทันตแพทย์ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ โดยโรงพยาบาลได้ปรับรูปแบบการให้บริการ ทั้งระบบนัดหมายล่วงหน้า ระบบปรึกษาทันตแพทย์ทางไกล เพื่อให้คำปรึกษาก่อนรับบริการ และพิจารณานัดผู้ป่วยตามความจำเป็น

สำหรับประชาชนก่อนจะนัดรักษาทางทันตกรรม ขอให้ประเมิน/คัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินบนเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index.php

☑ เมื่อคัดกรองแล้วอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง ให้เลื่อนการรักษาทางทันตกรรมไปก่อน และติดต่อเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

☑ หากเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง แนะนำให้โทรสอบถามความพร้อมของสถานพยาบาลใกล้บ้าน และนัดหมายล่วงหน้า หรือขอคำปรึกษา/คำแนะนำเบื้องต้นผ่านระบบปรึกษาทันตแพทย์ทางไกล

สำหรับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม จัดฟันใหม่ ถือเป็นการรักษาที่ไม่เร่งด่วนสามารถเลื่อนนัดหรือรอทำภายหลังได้ แนะนำให้ดูแลความสะอาดช่องปากแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ใช้ไหมขัดฟัน หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เหนียว เป็นต้น โดยมาตรการทั้งหมดนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ด้านทันตกรรม

Cr. ไทยคู่ฟ้า

Must Read

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ผลกระทบจากหมอกควัน PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุจากการทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกษตรต้องทำเช่นนั้น เพราะขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง การทำการเกษตรแบบเดิมที่บอกต่อๆ กันมา กลายเป็นความเคยชินในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าทยอยลดลง และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่การประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น หมอกควันที่ทำให้คนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดต้องประสบเป็นประจำทุกปี และสาเหตุหลักมาจากการเผาป่าไม้ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร...
error: Alert: Content is protected !!