ประกาศแล้ว! หมายเลขช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

353

ประกาศแล้ว! หมายเลขช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 256

ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ที่ออกอากาศทุกระบบ คือ

➡ กล่องทีวีดิจิตอล

➡ ทีวีดาวเทียม

➡ เคเบิ้ลทีวี

➡ IPTV

Cr. กระทรวงศึกษาธิการ

2
3
4