ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังยังไม่ตัดสิทธิ์ ผู้มีชื่อในครัวเรือนเกษตร

443
ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังยังไม่ตัดสิทธิ์ ผู้มีชื่อในครัวเรือนเกษตร

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังยังไม่ตัดสิทธิ์ ผู้มีชื่อในครัวเรือนเกษตร

ประชาชนกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิกว่า 4.7 แสนรายที่ได้รับ SMS แจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ขอย้ำว่า…ท่านยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ

โดยกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลเกษตกรมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ทำให้จำนวนผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรจากเดิมจำนวน 9 ล้านคน ลดลงเหลือ 8.3 ล้านคน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดอีกครั้งโดยเร็วที่สุด หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมกันนี้ได้มีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ขอทบทวนสิทธิทราบแล้ว โดยผู้ขอทบทวนสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ” อีกทางหนึ่ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)