เปิดเดินรถไฟ กรุงเทพ-เชียงใหม่ เริ่ม 18 พ.ค. นี้ เน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

2534

เปิดเดินรถไฟ กรุงเทพ-เชียงใหม่ เริ่ม 18 พ.ค. นี้ เน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

นายโสภณ พุฒิมานนท์ นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจาก ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 การรถไฟทั่วประเทศ สามารถเปิดให้บริการได้ 18 พ.ค. 63 สำหรับสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมทำความสะอาดภายในอาอาคารรับส่งผู้โดยสารไว้แล้ว เบื้องต้นจะทดลองเปิดให้บริการ 1 เดือนก่อน ตั่งแต่วันที่ 18 พ.ค. – 16 มิ.ย.63 เป็นรถเร็วชั้น 3 และชั้น 2 พัดลม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทาง ซึ่งขณะนี้ยังไม่พร้อมจำหน่ายตั๋วผ่านระบบ Online รถเที่ยวแรกจะออกจาก กทม. เวลา 05:30 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18:30 น. ส่วนรถไฟขบวนเร็วชั่น 3 /ชั้น 2 จากเชียงใหม่จะออกเวลา 05:30 น. ถึง กทม. เวลา 18:30 น.

        ผู้โดยสารที่เดินทางมาทุกคนจะต้องผ่านระบบคัดกรองที่สถานีรถไฟและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจำหน่ายตั๋วเพียง 50% เพื่อเว้นระยะห่างที่นั่ง และมีการตรวจวัดไข้ และบริการเจลแอลกอฮอล์ พนักงานบริการ และเจ้าหน้าที่จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ให้ผู้โดยสารทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง โดยจะมีการแวะรับผู้โดยสารตามสถานีรถไฟหลัก อาทิ ลำพูน ลำปาง เป็นต้น สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. หรือต่างจังหวัด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่กำหนด โดยการกรอกแบบฟอร์ม และแสดงตนเมื่อถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งทางสถานีมีความพร้อมในส่วนนี้เต็มที่

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้โดยสาร​ที่เดินทางเตรียม
-บัตรประชาชน
-สวมหน้ากาก
-รักษาระยะห่าง​

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ​
>>>เปิดจุดคัดกรอง​ เวลา​ 04:30 น.
1.ผู้โดยสารตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
2.ผู้โดยสารตอบแบบสอบถามบันทึกข้อมูล
3.ผู้โดยสารติดต่อชำระค่าโดยสาร​ และรับตั๋วโดยสาร
4.ขึ้นโดยสารขบวนรถ

ข้อมูล : วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ / สถานีรถไฟเชียงใหม่

UI8uMy.jpg

Facebook Comments