คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” และมอบชุด PPE ให้แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ตามโครงการพยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

896
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” และมอบชุด PPE ให้แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ตามโครงการพยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีมาแบ่งปัน (Take what you need Leave what you can) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด สามารถนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มภายในตู้ไปรับประทาน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันน้ำใจบริจาคสิ่งของนำมาใส่ภายในตู้ได้ ทั้งนี้ตู้ปันสุขดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง หอพักนักศึกษาพยาบาล

(02)

นอกจากนี้ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รับมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่เป็นชุดใส่สำหรับป้องกันการติดเชื้อ จาก Taioursea Health Science and Technology Nanjing Co., Ltd. ซึ่งมีความร่วมมืออันดีด้านการพัฒนาวงการสปาเพื่อสุขภาพกับคณะพยาบาลศาสตร์มาโดยตลอด ทางคณะฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ เพื่อนำไปให้แก่อาจารย์ นักศึกษาของคณะฯ ในด้านการเรียนการสอน และ การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย รวมทั้งนำไปมอบให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ตามโครงการพยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ต่อไป

PPE 01
(03)
(04)
(05)

PPE 02
PPE 03