โรบินสัน พร้อมเปิด 100% หลังรัฐฯไฟเขียวปลดล็อคเฟส 2 วันที่ 17 พ.ค. 53 คุมเข้ม 5 แผนแม่บท สร้างความมั่นใจ เสริมแกร่งชูนวัตกรรม “ตู้อบฆ่าเชื้อ 3 ระบบ 360 องศา”

476
โรบินสัน พร้อมเปิด 100%

โรบินสัน พร้อมเปิด 100% หลังรัฐฯไฟเขียวปลดล็อคเฟส 2 วันที่ 17 พ.ค. 53 คุมเข้ม 5 แผนแม่บท สร้างความมั่นใจ เสริมแกร่งชูนวัตกรรม “ตู้อบฆ่าเชื้อ 3 ระบบ 360 องศา”

มาไว้บริการนักช้อปเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย!! พร้อมทํา Big Cleaning ไฮยีสทั้งห้างฯ และศูนย์ฯ ยืนหนึ่งด้านความสะอาดปลอดภัยทุกตารางเมตร

โรบินสัน ผนึกกําลังพันธมิตร แบรนด์ชั้นนํา ร้านค้าและบริการ ยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก พร้อม เปิดห้างฯ และศูนย์ฯ 100 % หลังรัฐบาลประกาศปลดล็อคเฟส 2 วันที่ 17 พ.ค. 53 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 แผนแม่บท รัดกุม คุมเข้ม ป้องกัน Covid-19 เสริมแกร่งซุนวัตกรรม “ตู้อบฆ่าเชื้อ 3 ระบบ 360 องศา” แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย!! พร้อมทํา Big Clearing 51 สาขา ทั่วประเทศ ไฮยีส ทั้งห้างฯ และศูนย์ฯ เคลื่อนทัพเดินหน้าชูประสบการณ์ช้อปปิ้งไว้สัมผัส Contactless Payment ตอบรับ New Normal Life

536221

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์ Covd-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในการควบคุม ในฐานะผู้นําค้าปลีก โรบินสัน ต้องทําการบ้านอย่างหนัก ตลอดระยะเวลา เกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา จนวันนี้เราได้ปรับโมเดลธุรกิจรูปแบบเดิม สู้รีเทลใหม่ที่มีความแกร่ง พร้อมให้บริการในทุกด้านบนมาตรการความ ปลอดภัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 แผนแม่บท รัดกุม คุมเข้ม ป้องกัน Covd-19 (คัดกรองเข้มงวด, ลดความแออัด, คิดตามให้มั่นใจ สะอาดทุกจุดในเชิงรุก, ลดการสัมผัส) ตอบรับ New Normal พร้อมชูนวัตกรรม ตู้อบฆ่าเชื้อ 3 ระบบ ทํางานแบบ 360 องศา ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ได้มั่นใจทุกจุดสัมผัส เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย!! กับบริการ 2 รูปแบบ

1.สําหรับลูกค้า สินค้าทุกชิ้น เมื่อช้อปแล้ว ก่อนนํากลับจะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบลมร้อนและฉายรังสี UV กําจัดไวรัสและ แบคทีเรีย เพื่อความมั่นใจ

  1. สําหรับสินค้าทุกชิ้น ที่มีการทดลองสวมใส่ พนักงานจะนําไปฆ่าเชื้อในตู้อบหลังเวลาปิดให้บริการ 3 ระบบ คือ การอบลมร้อน, ฉายรังสี UV และปิดท้ายด้วยการอบโอโซน เพื่อให้มั่นใจว่า ปลอดเชื้อทุกซอกทุกมุมแบบ 360 องศา

536222

วันนี้เรามีความพร้อมกลับมาเปิดห้างฯ และศูนย์ฯ 100% หลังรัฐบาลประกาศปลดล็อคเฟส 2 วันที่ 17 พ.ค.63 ลูกค้ามั่นใจได้ ตั้งแต่มาถึงโรบินสัน เรามีการคัดกรองเข้มงวดตั้งแต่ลูกค้าเข้าศูนย์ฯ ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิ (ขอสงวนสิทธิ์ผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด) มีบริการเจลล้างมือ และเหยียบพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทุกจุด ทั้งในส่วนของการจํากัดจํานวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้าไม่เกิน 1 คน ต่อ 5 ตร.ม. ควบคุมด้วยระบบ People Counting แบบเรียลไทม์ สําหรับพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟต์-บันไดเลื่อน-ห้องน้ำ – First Area – ห้อง VIP LOUNGE ต้องรักษาระยะห่าง 1.5- 2 ม. ทุกจุด รวมถึงการให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัย Face Shield และถุงมือ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์จะต้องมี Counter Shield ตาอสุจนการส่งเสริมการใช้การชาระเงินแบบ Cashless และ E-payment. บริการถุงใส่เงิน ทอนที่จุดแคชเชียร์จากร้านค้า

536223

ในส่วนของพนักงานทุกคน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ก็มีการสกรีนเข้มงวด ซึ่งได้มีการเรียกตัวพนักงานกลับมาเตรียมความ พร้อมปฏิบัติงานด้วยสุขภาพแข็งแรง 100% โดยได้มีการตรวจประวัติประเมินความเสี่ยง COVID-19, การแสดงใบรับรองสุขภาพ ตลอดจน การอบรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และในวันที่ห้างฯ เปิด ก็จะมีการคัดกรองคุมเข้ม ตามมาตรการฯ และตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าพื้นที่ ใช้เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สวม Face Shield และสําหรับแคชเชียร์และพนักงานที่บริการอาหาร จะสวมถุงมือ ตลอดเวลา รวมทั้งมีการรีเช็คตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุก 3 ชม. อีกด้วย

536234

นอกจากนี้ ตามที่ภาครัฐได้ประกาศให้กลุ่มห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าฯ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นั้น ทางโรบินสันพร้อมเปิดตามเงื่อนไขของประกาศ ในทุกรูปแบบ โดยทั้ง 51 สาขาทั่วไทย จะเปิดบริการทุกวัน พร้อม จัดตั้ง แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อใช้บันทึกข้อมูลของผู้ที่มาใช้บริการตามแนวทางปฏิบัติการผ่อนปรนฯ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด และ เดินหน้ามาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามประกาศของภาครัฐและตามมาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายละเสียดเพิ่มเติมติดต่อกองประชาสัมพันธ์ โทร.02-169-2500 ต่อ 5521 E-Mail: mktprenterrobinson.co.th Fax 02-169-2544 สมฤทัย (เอ๋) 081 – 430- 5909, ชมนาด (หญิง) 089-793-9548. นุสรา (นุส) 080-212-1363

536225
536226
536227
536228
536229
536230
536231
536232
536233