(มีคลิป Video) เชียงใหม่ลงพื้นที่เซ็นทรัลเฟสฯ เช็กความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ 17 พ.ค. 63 นี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

3734

(มีคลิป Video) เชียงใหม่ลงพื้นที่เซ็นทรัลเฟสฯ เช็กความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ 17 พ.ค. 63 นี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อมในการเตรียมเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า ภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ และ ศบค. ได้มีคำสั่งมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่อนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วประเทศในวันที่ 17 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. แต่ยังต้องคงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก social distancing เป็นสิ่งสำคัญ

โดยทางคณะ ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการคุมเข้มด้านการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามร้านค้า และร้านบริการต่างๆ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า เจ้าหน้าที่ และประชาชนส่วนใหญ่ยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตัวเอง แม้ว่าขณะนี้ภายในห้างสรรพสินค้าจะมีการเปิดบริการบางส่วนแล้วก็ตามแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีการสวมหน้ากากอนามัย และการให้ความสำคัญในการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะที่ในการตรวจสอบครั้งนี้ทางด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เปิดเผยว่า ในการดำเนินการวันนี้ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 17 พ.ค.63 นี้ โดยภาพรวมจากการตรวจสอบความพร้อมในการบริการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ-19 ที่ทางห้างสรรพสินค้าได้มีการวางมาตรการไว้ก็พบว่า เป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งในส่วนของการตรวจสอบประชาชนที่มาใช้บริการ และสถานที่สำคัญๆ ทุกจุดภายในห้าง โดยทุกจุดมีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อไวรัสเป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม การดำการเกี่ยวกับมาตรการทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางห้างและพี่น้องประชาชนด้วยว่าจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงไร เพราะการควบคุมให้ได้ผลที่ดีนั้นประชาชนทุกคนก็ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วย และแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นมากแล้ว แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจ และอยากให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งนี้อยากขอฝากให้ประชาชนยังคงเย้ยมาตรการ social distancing เป็นสำคัญ รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย

ขณะที่ทางด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ความพร้อมในเรื่องการเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้าของจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้นั้นก็มีความพร้อมแล้ว แต่สิ่งที่ต้องการในขันต่อไปคือเมื่อมีการเปิดให้บริการแล้ว จะต้องมีมาตรการควบคุมกำกับที่ดี ซึ่งมาตรการควบคุมที่ดีที่สุดคือการควบคุมกันเอง โดยเฉพาะทางห้าง อาจจะต้องมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาควบคุมดูแลเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้มีการนำเสนอ และแนะนำไป เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่เกิดความเป็นห่วงคือ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซื้อข้าวของ ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้นทางห้างหรือร้านค้าจะต้องมีแนวทางชี้แจงหรือข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนมาตรการควบคุมโดยสาธารณสุขจังหวัดนั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งในการตรวจสอบก็อยากให้เป็นไปตามที่มีการกำหนดไว้อย่างเช่นในวันนี้ ที่ไม่พบข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดข้อผิดพลาดก็อาจจะต้องมีการแจ้งเตือนหรือแนะนำให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และหากหลังการแจ้งเตือนไปแล้วแต่ยังพบว่าไม่มีการแก้ไข หรือการดำเนินการให้ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการขอให้มีการปิดให้บริการเฉพาะที่หรือเฉพาะร้านเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปมาตรการต่อไป