ลำพูนมีมติยกเว้นให้ผู้เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องมีการบันทึกลงทะเบียน

5300

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีมติยกเว้นให้ผู้เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องมีการบันทึกลงทะเบียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 15/2563  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาในเรื่องมาตรการผ่อนปรน และมาตรการควบคุม ป้องกันกระแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  และ จากกรณีที่มีประกาศเรื่องการกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นพื้นที่เสี่ยง นั้น โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้มีมติ ยกเว้นให้ผู้เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ลงทะเบียนแทน โดยให้ส่วนราชการรายงานจำนวนให้จังหวัดทราบ ส่วนภาคเอกชนให้รายงานที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

UFeChy.jpg