อย. ห่วงใย แนะประชาชนวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ – อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค ช่วงโควิด-19

541
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ - อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค ช่วงโควิด-19

อย. ห่วงใย แนะประชาชนวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ – อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค ช่วงโควิด-19

? การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

➡ห้ามฉีดพ้นบนร่างกาย

➡ระวัง เป็นวัตถุอันตราย ที่อนุญาตให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิววัสดุเท่านั้น

✅✅ คำแนะนำ

  1. อ่านวิธีใช้บนฉลากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี อย.
  2. เก็บไว้ในที่มิดชิดห่างจากมือเด็ก
  3. เก็บให้ห่างไกลจากน้ำดื่มบรรจุขวด
  4. ห้ามแบ่งใส่ขวดน้ำดื่ม

? อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

➡ส่วนใหญ่เป็นวัตถุอันตรายที่อนุญาต ที่อนุญาตให้ฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุต่างๆ

➡อาจทำให้เกิดการแพ้ ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา

? ระบบฆ่าเชื้อโควิดด้วยแสง UV

➡เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในห้องและอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น

➡อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ - อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค ช่วงโควิด-19