เชียงใหม่เตรียมไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 14 พ.ค. 63 นี้

7844

เชียงใหม่เตรียมไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 14 พ.ค. 63 นี้

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เผยว่า วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.21 น. ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ในวันดังกล่าว เงาของร่างกายหรือวัตถุที่อยู่กลางแดดจะตกอยู่ข้างใต้พอดี ไม่มีเงาทอดออกมาให้เห็น

Ue5HRv.jpg ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5 – 20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และครั้งที่สองเดือนกรกฎาคม – กันยายน อย่างไรก็ตาม วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ

จากนี้ ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆ จนกระทั่งตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายศุภฤกษ์กล่าวปิดท้าย

Facebook Comments